Disclaimer

 

Algemeen
Op de toegang tot en het gebruik van deze website van Foto Koch zijn naast de toepasselijke wetgeving ook de volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing.

Inhoud
De website heeft tot doel het informeren van potentiële en bestaande klanten van Foto Koch en het verkopen van de producten via internet.
 Foto Koch is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze Foto Koch website. Foto Koch garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Noch Foto Koch noch medewerkers, noch derden waarvan Foto Koch gebruik maakt, zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.
Foto Koch kan ten alle tijden en zonder kennisgeving, wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen (disclaimer).

Auteursrechten en Handelsmerken
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Foto Koch danwel opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar, danwel gelicenseerd door de eigenaar aan Foto Koch. 
Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden en vermits vooraf schriftelijke toestemming is ontvangen van Foto Koch voor gebruik zoals hierboven genoemd.
 Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is Foto Koch Nederland B.V. hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.
 Voor vragen, en of opmerkingen kunt u contact opnemen met Foto Koch via info@fotokoch.nl